ƏRƏB-DİLİ ƏLİFBASI

Pinterest LinkedIn Tumblr +

ƏRƏB-DİLİ ƏLİFBASI DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM  

HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI
I HƏFTƏ Hərflərin Azərbaycan dilində adları, Məxrəcləri
Qarışıq hərflər, Qalın hərflər
II HƏFTƏ Üç hərəkənin öyrənilməsi
Üç hərəkənin ayrı-ayrılıqda oxunuşu
III HƏFTƏ Məddi – Təbii (Uzatma hərfləri)
Cəzm, Şəddə
IV HƏFTƏ Tənvinlər
Çəkər, Vəv və Yə şəklində yazılan Əlif
V HƏFTƏ Məddi – Muttəsil, Məddi – Munfəsil
Ləfzatullah, Zaid Əlif, Ayələrdən nümunələr
VI HƏFTƏ Zamir, Tə-Mərbutə, Ayələrdən nümunələr
İdğam-Şəmsiyyə, İzhar-Qaməriyyə
VII HƏFTƏ Huruful – Muqatta, Namazın içində və sonundakı zikrlər
Kəlmeyi Şəhadət, Kəlmeyi Tövhid, Aməntu
VIII HƏFTƏ Subhanəkə, Təhiyyat dualarının düzgün oxunuşu
Salli, Barik və Rabbəna dualarının düzgün oxunuşu
IX HƏFTƏ Qunut dualarının düzgün oxunuşu
Əzan, İqamə, Əzan duası, Təşrik Təkbirləri, Salavat
X HƏFTƏ Fatihə, Fil, Qurayş, Maun, Kəvsər surələri
Kafirun, Nəsr, Məsəd, İxlas, Fələq, Nas surələri.

 

Share.

Comments are closed.