HƏDİS

Pinterest LinkedIn Tumblr +

HƏDİS DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM 

HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI
I HƏFTƏ Sünnə, hədis, ravi, rəvayət terminləri
Niyyət, ixlas səmimiyyət barəsində hədislər
II HƏFTƏ Sünnənin Önəmi
Elm və elm öyrənmənin fəziləti
III HƏFTƏ Hədis növləri (mütəvatir və ahad hədislər)
Quran tilavəti və fəziləti ilə əlaqəli hədislər
IV HƏFTƏ Səhih Hədis Və Şərtləri
Dua ilə əlaqəli hədislər
V HƏFTƏ Həsən Və Zəif Hədislər. Zəif Hədislərlə Əməl Etmək
Möminin xüsusiyyətləri ilə əlaqəli hədislər
VI HƏFTƏ Zəif Hədis Növləri
Həsəd, fitnə ilə əlaqəli hədislər
VII HƏFTƏ Qüdsi, Mərfu, Məvquf Hədislər Və Hökmləri
Qiyamət əlamətləri ilə əlaqəli hədislər
VIII HƏFTƏ Uydurma Hədislər Ortaya Çıxma Səbəbləri
Ana-ata hüquqları ilə əlaqəli hədislər
IX HƏFTƏ Kütübi sittə əsərləri
Ər-arvad haqları ilə əlaqəli hədislər
X HƏFTƏ Oryantalistlərin hədis elminə yönləndirdiyi şübhələr
İhsan və zöhdlə əlaqəli hədislər

 

Share.

Comments are closed.