İSLAM ƏQAİDİ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

İSLAM ƏQAİDİ DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM 

HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI
I

HƏFTƏ

Əqaid elmi haqqında ümumi məlumat
İmanın açıqlanması
II HƏFTƏ İcmali, təfsili, təqlidi və təhqiqi iman
İman ilə əməl arasındaki

əlaqə

III HƏFTƏ İmanın artması və azalması
İman və küfr arasındakı sərhəd
IV HƏFTƏ Kəbirə (Böyük günahlar)
Təkfir etmək və təkfirin təhlükələri
V

HƏFTƏ

Allaha iman və onun faydaları
Allahın varlığı və birliyi
VI HƏFTƏ Uca Allahın Zati sifətləri
Uca Allahın Sübuti sifətləri. Həyat
VII HƏFTƏ Uca Allahın Sübuti sifətləri.

Elm

Uca Allahın Sübuti sifətləri. Səmi, Basar
VIII HƏFTƏ Uca Allahın Sübuti sifətləri. İradə
Uca Allahın Sübuti sifətləri. Qüdrət
IX HƏFTƏ Uca Allahın Sübuti sifətləri. Kəlam
Uca Allahın Sübuti sifətləri. Təkvin
X HƏFTƏ Mələklərə iman və mələklərin xüsusiyyətləri
Mələklərin vəzifələri

 

Share.

Comments are closed.