İSLAM ƏXLAQI

Pinterest LinkedIn Tumblr +

İSLAM ƏXLAQI DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM  

HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI
I

HƏFTƏ

Quran və sünnədə əxlaq
Həzrət Peyğəmbərin əxlaqi fəzilətləri
II HƏFTƏ Allaha qarşı vəzifə əxlaqı
Allah və Rəsuluna bağlılıq
III HƏFTƏ Məhəbbət və mərhəmət
Təvazökarlıq
IV HƏFTƏ Səbir və təslimiyyət
Doğruluq və sədaqət
V

HƏFTƏ

Məsuliyyət
Həya
VI HƏFTƏ Bəşəri münasibətlərdə əxlaqı davranışlar
Ehtiyac sahiblərinə əl tutmaq
VII HƏFTƏ Yetimləri himayə etmək
Qadınlarla yaxşı rəftar etmək
VIII HƏFTƏ Qohum-əqrəba münasibətləri
Saleh dostlar seçmək
IX HƏFTƏ Qonşuluq haqqı
Xəstə ziyarəti
X HƏFTƏ Ailədə dini tərbiyə
İnsanları xor görməmək

 

Share.

Comments are closed.