SİYƏR

Pinterest LinkedIn Tumblr +

SİYƏR DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM  

HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI
I

HƏFTƏ

Tanışlıq. Nəyə Görə Siyəri-Nəbi?
Hz. Muhamməd kimdir? Hz. Muhammədin insani keyfiyyətləri?
II HƏFTƏ İslamdan əvvəl dünya və ərəb yarmadası.
Peyğəmbərimizin ailəsi və dünyaya gəlişi
III HƏFTƏ Hz. Muhammədin uşağlıq illəri
Hz. Muhammədin gənclik dövrü
IV HƏFTƏ Hz. Muhammədin Ailə həyatı
İlk vəhyin başlanması və mahiyyəti
V

HƏFTƏ

Məkkə dövrü təbliğ
İslamın öyrənmə və öyrədilmə yolları
VI HƏFTƏ Məkkədə müsəlmanlara qarşı münasibət və Həbəşistana hicrət
Baykot və Hüzün ili. Taif səfəri və islami təbliğə təsiri
VII HƏFTƏ Merac hadisəsi və mahiyyəti
Əqəbə beyətləri və Hicrət
VIII HƏFTƏ Hicrətin Mədinə və mədinəlilər üzərindəki təsiri
Əshabi-Suffə. Mədinədə ictimayi-siyasi münasibətlər
IX HƏFTƏ Özünü müdafiyə və Bədir döyüşünün müsəlmanlar üzərindəki təsiri
Dünya malına həvəs – Uhud

Tədbir hər zaman qazancdır -Xəndək

X HƏFTƏ Sizin şər bildiyinizdə xeyir vardır – Hüdeybiyyə və Məkkənin fəthi. İman imtahanı – Təbük
İlk və son Həcc. Böyük Vida

 

Share.

Comments are closed.