İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM 

HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI
I

HƏFTƏ

Mədəniyyət məfhumu / Mədəniyyəti formalaşdıran amillər / İslam Mədəniyyətinin xüsusiyyətləri
İslam mədəniyyətində sözün dəyəri
II HƏFTƏ İslam mədəniyyətində elmin dəyəri
İslam mədəniyyətində incəsənət
III HƏFTƏ İslam mədəniyyətində fərd və toplum
Mədəniyyətin beşiyi: ailə
IV HƏFTƏ İslam şəhərləri
Məkkə, Mədinə və Qüds
V

HƏFTƏ

Əndəlüs – Qərbin mərkəzində Şərq mədəniyyəti
Qitələri birləşdirən mədəniyyət körpüsü – İstanbul
VI HƏFTƏ Mərhəmət mədəniyyəti
Vəqf mədəniyyəti
VII HƏFTƏ Səlib yürüşünə gələn xaçlılar müsəlmanlardan nə öyrəndi?
Mədəniyyət abidələrimizdən İsmailiyyə binası və Təzəpir məscidi
VIII HƏFTƏ Ticarət əxlaqı
Mədəniyyəti ayaqda tutan iki əsas amil: ədalət və güvən
IX HƏFTƏ Mədəniyyətimizi zənginləşdirən səyyahlar
Tariximizdən xeyirxahlıq nümunələri
X HƏFTƏ Mədəniyyətimizi aşındıran xüsuslar: Sosial şəbəkə paylaşımları və məhrəmlik
İnsanı yaşat ki, dövlət yaşasın.
Share.

Comments are closed.