QURAN QİRAƏTİ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

QURAN QİRAƏTİ DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM  

HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI
I

HƏFTƏ

Təcvid: Məd bəhsi: Təbii və Səbəbi məd
Fatiha surəsinin təlimi
II HƏFTƏ Fəri mədlər: Məddi-Muttasıl və Munfasıl
Fələq və Nəs surələrinin təlimi
III HƏFTƏ Məddi Lazım
İxlas və Təbbət surələrinin təlimi
IVHƏFTƏ Məddi Ariz və Məddi Lin
Nasr və Kəfirun surələrinin təlimi
V

HƏFTƏ

Tənvin və Nun Sakinin hökmləri: İxfa və İzhar
Kövsər və Maun surələrinin təlimi
VI HƏFTƏ İdğami-Məalğünnə
Qureyş və Fil surələrinin təlimi
VII HƏFTƏ İdğami-Biləğünnə və İqlab
Ayətəl-kürsinin təlimi
VIII HƏFTƏ İdğami-misleyn
Hüməzə və Əsr surələrinin əzbər təlimi
IX HƏFTƏ İdğami-mütəcaniseyn
Təkəsur və Qariə surələrinin əzbər təlimi
X HƏFTƏ İdğami-mütəqəribeyn
Adiyət surəsinin əzbər təlimi

 

Share.

Comments are closed.