TƏFSİR

Pinterest LinkedIn Tumblr +

TƏFSİR DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM 

HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI
I HƏFTƏ Təfsirə giriş və ilk vəhy / Ələq surəsinin təfsiri
Quranın nüzulu və yazılması / Fatihə surəsinin təfsiri
II HƏFTƏ Ayə, Surə və onların tərtibi / Fələq və Nas surələrinin təfsiri
Quranın kitab halına salınması / İxlas
III HƏFTƏ Quranın çoxaldılma və hərəkələnmə mərhələləri / Təbbət surəsinin təfsiri
7 hərf və 7 qiraət məsələsi / Nəsr surəsinin təfsiri
IV HƏFTƏ Səbəbi-nüzul / Kafirun surəsinin təfsiri
Nəsx / Kövsər surəsinin təfsiri
V HƏFTƏ Möhkəm və mütəşabeh ayələr / Maun surəsinin təfsiri
Hürufi-müqəttəə / Qüreyş surəsinin təfsiri
VI HƏFTƏ Quranın ecazı / Fil surəsinin təfsiri
Quranda məcaz və andlar/ Hüməzə surəsinin təfsiri
VII HƏFTƏ Hz. Peyğəmbərin Quran təfsiri / Əsr surəsinin təfsiri
Səhabələrin Quran təfsiri / Təkasür surəsinin təfsiri
VIII HƏFTƏ Tabiunun Quran təfsiri və təfsir məktəbləri / Qariə surəsinin təfsiri
Rəvayət təfsirləri / Adiyat surəsinin təfsiri
IX HƏFTƏ Dirayət təfsirləri / Zilzal surəsinin təfsiri
İşari təfsirlər / Qədr surəsinin təfsiri
X HƏFTƏ Elmi təfsir hərəkatı / Tin surəsinin təfsiri
Modernist təfsir hərəkatları / İnşirah surəsinin təfsiri

 

Share.

Comments are closed.