İslam Əqaidi (16 – cı dərs) – Kitablara İman – Elburus Həbilov

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Allahın bəzi peyğəmbərlərə vəhy yolu ilə kitablar endirdiyinə, bunların hamısının öz dövründə doğru və söylədiklərinin həqiqət olduğuna, Quranın isə qiyamətə qədər qorunacağına inanmaq “əməntu” kimi tanınan iman əsaslarından biridir. Quranda bildirilən səmavi kitablar Tövrat, Zəbur, İncil və Qurandır. Tövrat Musaya (ə.s.), Zəbur Davuda (ə.s.), İncil İsaya (ə.s.) və Quran da Hz. Muhəmmədə (s.ə.s.) endirilmişdir. Quran ilahi kitablara inanmağın zəruriliyini müxtəlif ayələr vasitəsilə ortaya qoymuşdur. Bəzi ayələr də kitablara inanmamağın küfr olduğunu ifadə etmişdir

Share.

Comments are closed.