Author admin

DƏRSLƏRƏSAS

İSLAM ƏXLAQI

İSLAM ƏXLAQI DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM   HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI I HƏFTƏ Quran və sünnədə…

DƏRSLƏRƏSAS

SİYƏR

SİYƏR DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM   HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI I HƏFTƏ Tanışlıq. Nəyə Görə Siyəri-Nəbi?…

DƏRSLƏRƏSAS

İSLAM HÜQUQU

İSLAM HÜQUQU DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM  HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI I HƏFTƏ Fiqh elminə giriş…

DƏRSLƏRƏSAS

HƏDİS

HƏDİS DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM  HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI I HƏFTƏ Sünnə, hədis, ravi, rəvayət…

DƏRSLƏRƏSAS

TƏFSİR

TƏFSİR DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM  HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI I HƏFTƏ Təfsirə giriş və ilk…

DƏRSLƏRƏSAS

QURAN QİRAƏTİ

QURAN QİRAƏTİ DƏRSİ HAQQINDA TƏDRİS EDİLƏCƏK PROQRAM   HƏFTƏ MÖVZUNUN ADI I HƏFTƏ Təcvid: Məd bəhsi:…